Zarząd ZNP PCz

Lista członków zarządu ZNP w Politechnice Częstochowskiej

Prezes

  • dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz

Wiceprezesi

  • dr hab. inż. Konstanciak Anna, prof. PCz
  • dr inż. Kysiak Andrzej
  • dr inż. Janusz Rak

Sekretarz Zarządu

  • dr inż. Gała Marek

Skarbnik Zarządu

  • mgr Ewa Kubiak

Członkowie Zarządu

  • dr inż. Andrzej Jąderko
  • mgr inż. Marek Koniecko
  • dr hab. inż. Robert Kucęba, prof.PCz
  • dr inż. Krzysztof Olesiak
  • dr inż. Andrzej Piotrowski
  • dr Paweł Ptak
  • dr Aleksandra Ściubidło
  • dr inż. Ewa Siedlecka
  • dr inż. Zbigniew Skuza


Ostatnia aktualizacja 05.02.2020