Wsparcie materialne

Każdy członek Związku Zawodowego ZNP działającego w Politechnice Częstochowskiej może liczyć na wsparcie materialne przyznawane z wspólnych funduszy związkowych.

Zasiłki statutowe wynoszą:

Z tytułu urodzenia dziecka                                             1000 zł

Z tytułu zgonu członka ZNP                                             900 zł

Z tytułu zgonu członka rodziny                                       300 zł

Odprawa emerytalna                                                         400 zł

Ponadto w trudnych indywidualnych sytuacjach losowych (choroba, wypadek, nagłe zdarzenie losowe, klęski żywiołowe itp.) członkowie Związku mogą otrzymać zapomogi przyznawane z funduszy związkowych.

Członkowie Związku Zawodowego ZNP otrzymują również corocznie świadczenia pieniężne (lub rzeczowe) o charakterze socjalnym. W 2017 roku było to świadczenie pieniężne w wysokości 180 zł przyznane w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Każda osoba, która oczekuje wsparcia ze strony Związku Zawodowego ZNP w Politechnice Częstochowskiej może je otrzymać w naszym biurze znajdującym się w Gmachu Głównym (rektorat, ul. Dąbrowskiego 69 – pok. 114).