Przedstawiciele ZNP na wydziałach

Przedstawicielami ZNP w Politechnice Częstochowskiej do Kolegiów Wydziałów w kadencji lat 2019 – 2024 wybrani zostali:

Wydział Budownictwa

  • dr inż. Andrzej Kysiak

Wydział Elektryczny

  • dr inż. Marek Gała

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  • dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  • dr hab. inż. Anna Konstanciak, prof. PCz

Wydział Infrastruktury i Środowiska

  • dr inż. Ewa Siedlecka

Wydział Zarządzania

  • dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz


Ostatnia aktualizacja 05.02.2020