Komunikat z dnia 19.03.2020

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W dniu 17 marca 2020 oba Związki Zawodowe działające w Politechnice Częstochowskiej, po ostatniej finalnej turze negocjacji z Władzami Uczelni zdecydowały się podpisać ostateczną wersję Regulaminu wynagradzania w Politechnice Częstochowskiej. Wejdzie on w życie w dniu 1 kwietnia 2020 roku, co wynika z obligatoryjnych uregulowań wdrażanej reformy systemu szkolnictwa wyższego. Z uwagi na konieczność zachowania dwutygodniowego okresu pomiędzy jego ogłoszeniem i wejściem w życie, dzień 18 marca 2020 roku był ostatnim możliwym dniem podpisania tego dokumentu.

Załęczone dokumenty:
Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej

Wraz z Regulaminem wynagradzania podpisane zostało „Porozumienie” dotyczące wspólnej polityki zatrudniania i wynagradzania realizowanej w naszej uczelni.

Pozdrawiam jak najserdeczniej

Andrzej Zaborski


Ostatnia aktualizacja 19.03.2020