Komisje uczelniane

Przedstawiciele ZNP w komisjach uczelnianych

Kolegium Rektorskie

  • dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz

Senat Politechniki Częstochowskiej

  • dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz

Komisje Senackie

  1. Komisja ds. Nauczania – dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz
  2. Komisja ds. Nauki i Ewolucji – dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz
  3. Komisja ds. Mienia i Finansów – dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz
  4. Komisja ds. Współpracy i Rozwoju – dr inż. Andrzej Piotrowski
  5. Komisja ds. Etyki – dr inż. Marek Gała

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

  • dr inż. Edyta Kardas

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  1. mgr Ewa Kubiak
  2. dr inż. Andrzej Kysiak

Komisja ds. Wydawnictw

  • dr inż. Marek Gała

Komisja Inwentaryzacyjna

  • dr inż. Zbigniew Skuza

Komisja Kasacyjna ds. Środków Trwałych

  • dr inż. Krzysztof Olesiak

Komisja Kwalifikacyjna ds. Likwidacji Środków Trwałych

  • mgr inż. Marek Koniecko

Komisja Antymobbingowa

  • dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz

Komisja Mieszkaniowa

  • dr inż. Ewa Siedlecka

Komisja Socjalna

  • dr inż. Andrzej Kysiak

Międzywydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

  • dr Aleksandra Ściubidło

Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

  • dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz

Rada Biblioteczna

  • dr inż. Andrzej Piotrowski

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych (KODO)

  • dr inż. Marek Gala


  Ostatnia aktualizacja 02.11.2020