Dokumenty

Każdy członek Związku Zawodowego ZNP działającego w Politechnice Częstochowskiej może liczyć na wsparcie materialne przyznawane z wspólnych funduszy związkowych.

Zasiłki statutowe wynoszą:

    • Z tytułu urodzenia dziecka
    • Z tytułu zgonu członka ZNP
    • Z tytułu zgonu członka rodziny
    • Odprawa emerytalna
1000 zł
900 zł
300 zł
400 zł

Ponadto w trudnych indywidualnych sytuacjach losowych (choroba, wypadek, nagłe zdarzenie losowe, klęski żywiołowe itp.) członkowie Związku mogą otrzymać zapomogi przyznawane z funduszy związkowych.

Członkowie Związku Zawodowego ZNP mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu ZNP wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (w formie kolonii, obozów i zimowisk) do wysokości 400 zł rocznie na każde dziecko. Członkowie Związku Zawodowego ZNP otrzymują również corocznie świadczenia pieniężne (lub rzeczowe) o charakterze socjalnym. W minionym 2019 roku było to świadczenie pieniężne w wysokości 180 zł przyznane w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Dokumenty do pobrania:


Ostatnia aktualizacja 11.02.2020