Decyzja Prezydium ZG ZNP oraz NSZZ Solidarność o wycofaniu przedstawicieli z prac Zespołu ds. statusu

Warszawa, 22.06.21 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Prezydium ZG ZNP krytycznie ocenia dotychczasowy przebieg rozmów w MEiN w ramach prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Główny postulat zgłoszony przez ZNP podczas inauguracji prac zespołu 18.05.2021 r. dotyczy przedstawienia założeń budżetu na oświatę w 2022 r. oraz powiązania płacy zasadniczej nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje MEiN – z minimalnym wynagrodzeniem, nie został zrealizowany.

ZNP w dalszym ciągu widzi potrzebę rozmów w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli i wypracowania koniecznych rozwiązań. Nie akceptuje jednak zmian w zakresie awansu zawodowego czy oceny pracy przygotowanych w tak szybkim tempie i bez poważnych konsultacji.

Propozycje zwiększenia tzw. pensum, likwidacja świadczeń socjalnych naliczanych wg obowiązujących zasad czy likwidacji dotychczasowych dodatków, a także rezygnacja z tzw. średnich oznaczać będzie dalszą pauperyzację zawodu i obniżenie jego prestiżu.

Lekceważenie partnerów społecznych, pozorowanie konsultacji, zbyt ogólnikowe propozycje zmian, upoważniają Prezydium ZG ZNP do wycofania przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

ZNP uzależnia podjęcie decyzji o powrocie do rozmów i kontynuacji prac od zmiany stanowiska MEiN w zakresie budżetu i wynagrodzeń a także radykalnej zmiany w sposobie przygotowania i prowadzenia negocjacji.

Identyczną decyzję podjęła także Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z udziału w spotkaniach grup tematycznych trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Podobne decyzje podjęły już wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, zatem grupa robocza ds. oceny nauczycieli odbędzie się bez udziału strony związkowej.

  • Solidarność oświatowa nie będzie prowadziła negocjacji z rządem do czasu przedstawienia satysfakcjonującej ją propozycji zmiany systemu wynagradzania.
  • Odmowa udziału w negocjacjach z rządem stawia pod znakiem zapytania sensowność dalszych prac trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
  • Rada KSOiW przyjęła też stanowisko, w którym skrytykowała dążenie MEiN do reformowania systemu oświaty w myśl założeń wdrażanego modelu „Edukacja dla wszystkich”.