Ankieta OPZZ

„Kobiety i mężczyźni w OPZZ: doświadczenia i potrzeby członkiń i członków OPZZ”
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie Prezydium i Rady OPZZ, Przewodniczące i Przewodniczący Ogólnokrajowych Organizacji Członkowskich OPZZ, Rad Wojewódzkich OPZZ, Komisji Problemowych OPZZ,
z upoważnienia wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety przygotowanej dla członkiń i członków należących do związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ. Celem ankiety jest poznanie Waszej sytuacji i doświadczeń w miejscu pracy, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19. Chcemy poznać także Wasze potrzeby i oczekiwania wobec OPZZ.
Ankieta została opracowana we współpracy z badaczami z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej wyniki pomogą opracować wnioski, na podstawie których zostaną stworzone rekomendacje dla OPZZ.
Prosimy o wypełnienie całej ankiety oraz o przesłanie jej do członków swoich organizacji związkowych.
Z uwagi na kompleksowość pytań, wypełnienie ankiety zajmuje około 20 do 30 minut.
Link do ankiety:
https://www.webankieta.pl/ankieta/686820/kobiety-i-mezczyzni-w-ogolnopolskim-porozumieniu-zwiazkow-zawodowych-doswiadczenia-i-potrzeby-czlonkin-i-czlonkow-opzz.html
Wasza opinia jest dla nas niezwykle ważna. Uwzględnimy ją w naszych codziennych działaniach oraz przy podejmowaniu nowych wyzwań programowych.
Ankieta jest anonimowa i poufna.
Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 22 grudnia 2021 r.