Akcja protestacyjna

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z brakiem podwyżek dla pracowników szkolnictwa wyższego i nauki i niedotrzymaniem przez Rząd RP umowy społecznej dotyczącej realnego wzrostu wynagrodzeń Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2021 r. podjęła decyzję o zorganizowaniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Podjęto decyzję, że protesty odbędą się przed siedzibami uczelni, w określonym dniu i godzinie.

Powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, którego przewodnictwo powierzono mojej osobie. W skład Komitetu weszli: Janusz Szczerba, Cezary Czyżewski, Filip Ilkowski, Maciej Dobrowolski i Błażej Mądrzycki.

Pozdrawiam serdecznie

Aneta Trojanowska

Wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP